Angio – TK

Badanie Angio-TK jest obecnie najdokładniejszym  narzędziem diagnostycznym chorób naczyniowych. To szybkie  badanie diagnostyczne prawidłowo wykonane jest w stanie  odpowiedzieć na niemalże wszystkie pytania niezbędne do podjęcia decyzji o leczeniu pacjenta, nawet w najbardziej nietypowych i skomplikowanych przypadkach chorób naczyniowych. Niestety wadą tego badania jest konieczność podania kontrastu, który czasami może doprowadzić do niewydolności nerek. Dodatkowo podczas angio-TK pacjent jest narażony na wysoką dawkę promieniowania rentgenowskiego.

W naszej codziennej praktyce często korzystamy z tego narzędzia diagnostycznego.

Copyright by Ratuj Nogę 2023