Choroby żylne

Cewniki permanentne do dializ

Pacjenci kwalifikowani do dializoterapii wymagają wytworzenia przetoki tętniczo-żylnej. Jednak w przypadku wskazań do pilnej dializy nerkozastępczej lub w przypadku nagłej niewydolności istniejącej przetoki pacjent wymaga założenia portu do dializ ( PermCath ). Cewniki do dializ  zakładane są poprzez żyłę szyjną wewnętrzną lub żyłę podobojczykową, a ich końcówka robocza wyprowadzana jest podskórnie w okolicy podobojczykowej.

Copyright by Ratuj Nogę 2023