Choroby żylne

Skleroterapia

Skleroterapia jest małoinwazyjną metodą leczenia żylaków i pajączków naczyniowych. Polega ona na wprowadzeniu do zmienionej chorobowo żyły środka chemicznego, który doprowadzi do kontrolowanego wykrzepienia, a następnie zbliznowacenia tego naczynia i jego trwałego wyłączenia z krążenia. Zabieg ten oprócz efektu terapeutycznego przynosi dobry efekt kosmetyczny po kilku tygodniach.

Kwalifikacja do zabiegu

Każdy pacjent przed planowanym zabiegiem na żylakach kończyn dolnych powinien mieć wykonane badanie USG oceniające układ osiowy zarówno głęboki jak i powierzchowny. W przypadku istnienia chorób towarzyszących pacjent zobowiązany jest do poinformowania o nich lekarza kwalifikującego do zabiegu. Zalecamy, aby pacjenci mieli przy sobie dokumentację medyczną dotyczącą wcześniej wykonywanych zabiegów i prowadzonej terapii przewlekłej. Przed zabiegiem pacjent musi wykonać podstawowe badania laboratoryjne.

Znieczulenie

Naszym priorytetem jest zapewnienie maksymalnego komfortu w trakcie zabiegu i w okresie pooperacyjnym. Wszystkie zabiegi wykonywane są w obstawie anestezjologa, którego zadaniem jest zminimalizowanie stresu i nieprzyjemnych odczuć w trakcie każdego zabiegu. W przypadku skleroterapii pacjent zazwyczaj  otrzymuje dożylne leczenie mające na celu wyeliminowanie bólu. Wykonanie znieczulenia nasiękowego w trakcie skleroterapii jest zazwyczaj niepotrzebne, i zarezerwowane jedynie do sytuacji wyjątkowych.

Przebieg zabiegu skleroterapii

Pacjent po ułożeniu na stole operacyjnym i obłożeniu pola operacyjnego ma wykonywane podania sklerozantu bezpośrednio do zmienionego chorobowo naczynia żylnego. W przypadku większych żylaków najczęściej zakładany jest port/wenflon przez który pod kontrolą USG podawany jest sklerozant. W przypadku małych żylaków, pojedynczych lub pajączków naczyniowych sklerozant podawany jest bezpośrednio poprzez iniekcję igłą o niskim  lub bardzo niskim profilu. Gdy zabieg dobiega końca, kończyny są uciskane poprzez opatrunek z wykorzystaniem bandaża elastycznego. Następnie pacjent proszony jest o 30 minutowy trening marszowy po korytarzu. Zarówno opatrunek uciskowy jak i marsz po zabiegu stanowi profilaktykę przeciwzakrzepową. Celem uzyskania najlepszego efektu terapeutycznego pacjent proszony jest o stosowanie kompresji ( podkolanówki lub pończochy p/zakrzepowe) o zmiennym stopniu ucisku przez okres 2-4 tygodni po zabiegu.

Niedogodnością występującą po zabiegu może być uczucie pieczenia lub szczypania w okolicy poddanej skleroterapii, a w po kilku dniach stwardnienie na przebiegu zamkniętej żyły. Dolegliwości te przeważnie ustępują samoistnie, tylko w nielicznych przypadkach wymagają nakłucia w trakcie wizyty kontrolnej.

Obserwacje po zabiegu

Każdy pacjent powinien być świadomy konieczności wizyt kontrolnych po każdym zabiegu chirurgicznym, również po skleroterapii. Spotkanie z lekarzem prowadzącym ma na celu ocenę skuteczności leczenia i wskazania dalszych zaleceń.

P/wskazania do skleroterapii

  • świeża zakrzepica żylna
  • ciąża
  • ubytek w przegrodzie przedsionkowo-komorowej
  • zaawansowane niedokrwienie kończyn dolnych
  • uczulenie na sklerozant
  • ostre infekcje
  • unieruchomienie pacjenta (np.po operacjach ortopedycznych, w zespołach neurologicznych)
  • karmienie piersią
  • zaburzenia krzepnięcia

Podstawowe badania laboratoryjne
do skleroterapii

Morfologia, jonogram, mocznik, kreatynina, APTT, INR.

Copyright by Ratuj Nogę 2023