Szpital

Przyjęcie do szpitala

Przyjęcie do Szpitala krok po kroku.

Wizyta kwalifikacyjna

Podczas wizyty lekarz omówi stan Twojego zdrowia, poinformuje o metodach leczenia i ewentualnym ryzyku związanym z leczeniem. Wspólnie z Tobą podejmie decyzje o niezbędnych badaniach, zabiegach oraz przebiegu hospitalizacji. Jeśli zdecydujesz się na wykonanie zabiegu/operacji w naszym szpitalu lekarz wystawi kartę kwalifikacyjną leczenia szpitalnego.

Zabierz ze sobą wcześniejsze wyniki badań oraz jeśli posiadasz, skierowanie na hospitalizację.

Podpisanie umowy

Koordynator Opieki Szpitalnej kontaktuje się z Tobą telefonicznie celem ustalenia szczegółów i organizacji przyjęcia do szpitala.

Przyjęcie do szpitala

Termin przyjęcia w porozumieniu z Tobą uzgodni lekarz na wizycie kwalifikacyjnej. Koordynator Opieki Szpitalnej skontaktuje się z Tobą, celem potwierdzenia godziny przybycia do szpitala.

Wypis ze szpitala

Końcowe rozliczenie hospitalizacji nastąpi w ciągu 30 roboczych po wypisie ze Szpitala. Płatności można dokonać kartą lub gotówką. Ewentualna nadpłata zostanie zwrócona wg Twojej dyspozycji. Po wypisie ze szpitala możesz skorzystać z jednej bezpłatnej wizyty kontrolnej.

Copyright by Ratuj Nogę 2023