Choroby żylne

Przetoki tętniczo-żylne

Wytworzenie przetoki tętniczo-żylnej  polega na stworzeniu specjalnego połączenia pomiędzy tętnicą i żyłą. Przeważnie przetoka taka wykonywana jest na niedominującej ręcę. Po kilkutygodniowym okresie „dojrzewania” przetoka jest gotowa do wykorzystania w leczeniu nerkozastępczym.

Copyright by Ratuj Nogę 2023