Choroby żylne

Małoinwazyjne metody leczenia żylaków

Małoinwazyjne metody leczenia żylaków są to metody pozwalające na zamknięcie niewydolnych żył (odpiszczelowej i odstrzałkowej).

Metody te dzielimy na:

 • farmakomechaniczne – polegające na mechanicznym, kontrolowanym uszkodzeniu śródbłonka naczyniowego przy jednoczasowym podaniu sklerozantu. Postępowanie to prowadzi do kontrolowanego zamknięcia przepływu w operowanej żyle i późniejszego włóknienia.
 • ablacyjne /termoablacja, radioablacja, laseroablacja/ – polegające na zamknięciu żyły energią odpowiednio;termiczną, fali radiowej, laserową
 • z użyciem klejów tkankowych – polegające na wprowadzeniu do niewydolnej żyły kleju tkankowego , który doprowadza do zamknięcia żyły.

Wszystkie wyżej wymienione techniki wykonywane są pod kontrolą USG. Ważną cechą jest ich małoinazyjność. Pacjent 1-2 godziny po zabiegu może wyjść do domu, praktycznie następnego dnia może wrócić do codziennych zajęć.

Kwalifikacja do zabiegu

Każdy pacjent przed planowanym zabiegiem na żylakach kończyn dolnych powinien mieć wykonane badanie USG oceniające układ osiowy zarówno głęboki jak i powierzchowny.Na podstawie badania USG lekarz kwalifikujący jest w stanie zaproponować optymalną metodę leczenia. W przypadku istnienia chorób towarzyszących pacjent zobowiązany jest do poinformowania o nich lekarza kwalifikującego do zabiegu. Zalecamy, aby pacjenci mieli przy sobie dokumentację medyczną dotyczącą wcześniej wykonywanych zabiegów i prowadzonej terapii przewlekłej. Przed zabiegiem pacjent musi wykonać podstawowe badania laboratoryjne.

Znieczulenie

Naszym priorytetem jest zapewnienie maksymalnego komfortu w trakcie zabiegu i w okresie pooperacyjnym. Wszystkie zabiegi wykonywane są w obstawie anestezjologa, którego zadaniem jest zminimalizowanie stresu i nieprzyjemnych odczuć w trakcie każdego zabiegu. W przypadku zabiegów małoinwazyjnych  zazwyczaj pacjent otrzymuje dożylne leczenie mające na celu wyeliminowanie stresu, oraz miejscowe znieczulenie nasiękowe.

Przebieg zabiegu

Pacjent po ułożeniu na stole operacyjnym i obłożeniu pola operacyjnego pod kontrolą USG ma nakłutą niewydolną żyłę i wprowadzony odpowiedni cewnik. Gdy zabieg dobiega końca, kończyny są uciskane poprzez opatrunek z wykorzystaniem bandaża elastycznego. Następnie pacjent proszony jest o 30 minutowy trening marszowy po korytarzu. Zarówno opatrunek uciskowy jak i marsz po zabiegu stanowi profilaktykę przeciwzakrzepową. Celem uzyskania najlepszego efektu terapeutycznego pacjent proszony jest o stosowanie kompresji ( podkolanówki lub pończochy p/zakrzepowe) o zmiennym stopniu ucisku przez okres 2-4 tygodni po zabiegu.

Niedogodnością występującą po zabiegu może być uczucie pieczenia lub szczypania w okolicy poddanej terapii, a w po kilku dniach stwardnienie na przebiegu zamkniętej żyły. Dolegliwości te przeważnie ustępują samoistnie, tylko w nielicznych przypadkach wymagają nakłucia w trakcie wizyty kontrolnej.

Obserwacje po zabiegu

Każdy pacjent powinien być świadomy konieczności wizyt kontrolnych po każdym zabiegu chirurgicznym, również po zabiegach małoinwazyjnych. Spotkanie z lekarzem prowadzącym ma na celu ocenę skuteczności leczenia i wskazania dalszych zaleceń.

P/wskazania do metod wewnątrznaczyniowych

 • świeża zakrzepica żylna
 • ciąża
 • ubytek w przegrodzie przedsionkowo-komorowej
 • zaawansowane niedokrwienie kończyn dolnych
 • uczulenie na sklerozant
 • ostre infekcje
 • unieruchomienie pacjenta /np.po operacjach ortopedycznych, w zespołach neurologicznych/
 • karmienie piersią
 • zaburzenia krzepnięcia

Podstawowe badania laboratoryjne do zabiegów małoinwazyjnych

Morfologia, jonogram, mocznik, kreatynina, APTT, INR

Copyright by Ratuj Nogę 2023