Choroby żylne

Porty naczyniowe do chemioterapii

Pacjenci poddani chemioterapii z powodów naczyniowych często potrzebują specjalnych dostępów do podawania chemioterapeutyków. Podawanie leków przez wenflony zakładane obwodowo do małych naczyń żylnych bardzo szybko prowadzi do ich uszkodzenia i zamknięcia. Porty do chemioterapii zakładane są poprzez żyłę szyjnej wewnętrzną lub żyłę podobojczykową, a miejsce do podania chemioterapeutyków wszczepione jest pod skórę.

Copyright by Ratuj Nogę 2023