Choroby żylne

Flebektomia (operacja klasyczna żylaków)

Metoda ta polega na chirurgicznym usunięciu żylakowato zmienionych żył. Pomimo dynamicznego rozwoju małoinwazyjnych metod leczenia żylaków, klasyczna operacja nadal pozostaje w kanonie wykonywanych zabiegów. Obecnie otwarte leczenie żylaków zarezerwowane jest głównie dla pacjentów o bardzo dużym stopniu zaawansowania choroby. W naszym ośrodku zabiegi te wykonywane są z bardzo małych nacięć (zazwyczaj 2-3mm), gwarantujących bardzo dobry efekt kosmetyczny i minimalny dyskomfort w okresie pooperacyjnym.

Kwalifikacja do zabiegu

Każdy pacjent przed planowanym zabiegiem na żylakach kończyn dolnych powinien mieć wykonane badanie USG oceniające układ osiowy zarówno głęboki jak i powierzchowny. W przypadku istnienia chorób towarzyszących pacjent zobowiązany jest do poinformowania o nich lekarza kwalifikującego do zabiegu. Zalecamy, aby pacjenci mieli przy sobie dokumentację medyczną dotyczącą wcześniej wykonywanych zabiegów i prowadzonej terapii przewlekłej. Przed zabiegiem pacjent musi wykonać podstawowe badania laboratoryjne wraz z grupą krwi.

Znieczulenie

Naszym priorytetem jest zapewnienie maksymalnego komfortu w trakcie zabiegu i w okresie pooperacyjnym. Wszystkie zabiegi wykonywane są w obstawie anestezjologa, którego zadaniem jest zminimalizowanie stresu i nieprzyjemnych odczuć w trakcie każdego zabiegu. W przypadku klasycznej operacji żylaków pacjent zazwyczaj ma wykonane znieczulenie miejscowe połączone z sedacją pacjenta ( sedacja to uzyskane poprzez zastosowanie środków farmakologicznych uspokojenie pacjenta, spowodowanie u pacjenta zmniejszenia stresu oraz nieprzyjemnych doznań).

Przebieg zabiegu klasycznej flebektomii

Pacjent po zaznaczeniu żylaków, ułożeniu na stole operacyjnym i obłożeniu pola operacyjnego ma usuwane chirurgicznie zmienione sploty żylakowe. Operacja klasyczna rozpoczyna się zazwyczaj od usunięcia niewydolnej żyły odpiszczelowej lub odstrzałkowej. Aby usunąć żyłę odpiszczelową wykonujemy kilkumilimetrowe nacięcie w okolicy kostki przyśrodkowej i w pachwinie. Następnie przez żyłę przekładany jest tzw striper, aby podskórnie, bez dodatkowych nacięć usunąć w całości ż.odpiszczelową. Często w pachwinie dodatkowo zamykamy bocznice tam odchodzące, aby dodatkowo zabezpieczyć pacjenta przed nawrotem żylaków. W analogiczny sposób usuwana jest ż. odstrzałkowa. Nacięcia znajdują się wtedy w okolicy podkolanowej i na tylnej powierzchni podudzia. Wszystkie nacięcia są minimalizowane, celem zapewnienia bardzo dobrego efektu kosmetycznego. Czasami z dodatkowych cięć wykonujemy miniflebektomię żylaków zasilanych od żył odpiszczelowej i odstrzałkowej. Jako leczenie uzupełniające może być wykonana jednoczasowa skleroterapia.

Gdy zabieg dobiega końca, operowana kończyna jest  uciskana poprzez opatrunek z wykorzystaniem bandaża elastycznego. Każdy pacjent otrzymuje profilaktykę przeciwzakrzepową w postaci heparyny drobnocząsteczkowej. Zasadą jest szybkie uruchomienie pacjenta po zabiegu. W większości przypadków, ze względu na stosowanie mikronacięć, pacjent może być wypisany jeszcze tego samego dnia. Celem uzyskania najlepszego efektu terapeutycznego pacjent proszony jest o stosowanie kompresji ( podkolanówki lub pończochy p/zakrzepowe) o zmiennym stopniu ucisku przez okres 4-6 tygodni po zabiegu.

Niedogodnością występującą po zabiegu może być uczucie niewielkiego bólu w miejscu nacięć lub pieczenia  w okolicy poddanej skleroterapii, a w po kilku dniach stwardnienie na przebiegu operowanych  żył. Dolegliwości te przeważnie ustępują samoistnie, tylko w nielicznych przypadkach wymagają podania ogólnie dostępnych leków przeciwbólowych.

Obserwacje po zabiegu

Każdy pacjent powinien być świadomy konieczności wizyt kontrolnych po każdym zabiegu chirurgicznym, również po klasycznej operacji żylaków. Spotkanie z lekarzem prowadzącym ma na celu ocenę skuteczności leczenia, zdjęcie szwów oraz  wskazanie dalszych zaleceń.

P/wskazania

  • świeża zakrzepica żylna
  • ciąża /przeciwwskazanie względne/
  • zaawansowana niewydolność serca
  • zaawansowane niedokrwienie kończyn dolnych
  • uczulenie na sklerozant
  • ostre infekcje
  • unieruchomienie pacjenta /np.po operacjach ortopedycznych, w zespołach neurologicznych/
  • karmienie piersią /przeciwwskazanie względne/
  • zaburzenia krzepnięcia

Podstawowe badania laboratoryjne

Grupa krwi, morfologia, jonogram, mocznik, kreatynina, APTT, INR.

Copyright by Ratuj Nogę 2023